ภาพกิจกรรม

Posted by Admin

image 2 image 3 image 4

พล.อ.ต. ปริญญา  จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร/ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธ.ค.๖๑๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร (๑)